2016.06.14

Открита процедура по ЗОП с предмет на поръчката: Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на агрегат за резервно електрозахранване за нуждите на „ПНМ – с. Черни Осъм“

Документация за възлагане на обществената поръчка

Свързани статии

Back to top button