2017.10.24

Открита процедура по ЗОП с предмет на поръчката: Извършване на ремонтни дейности по тавана в атракционна зала и изграждане на инвалидна рампа в „ПНМ – с. Черни Осъм

Приложение 4 -Договор

Документация за обществената поръчка

Приложение 5 – Техническо предложение

Приложение 3 – Ценово предложение

Приложение 2 – Декларация за обстоятелства чл.54 и 55 ЗОП

Приложение 1 – Представяне на участника

Свързани статии

Back to top button