2018.05.04

Възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти, с предмет: Извършване на ремонтни дейности по пешеходната алея и покрива в „ПНМ – с. Черни Осъм“

Документация за обществената поръчка
Приложение 1 – Представяне на участника
Приложение 2 – Декларация за обстоятелства чл. 54 и 55 ЗОП
Приложение 3 – Ценово предложение
Приложение 4 -Договор
Приложение 5 – Техническо предложение

 

Свързани статии

Back to top button