Атракционна зала

Атракционна зала – в нея са експонирани част от едрите бозайници в музея. Посетителите могат да видят семейство Благородни елени, като мъжкият се нарича рогач, а женската-кошута. Само мъжкият Благороден елен има рога, които се сменят всяка година. На мястото на падналите израстват нови, които са с едно разклонение повече, като това не е задължително. След дванадесетата година самите рогата намаляват масата и размера си.

Освен Благородният елен, който е символ на нашия музей, ще видите и Кафява мечка, която е единственият вид мечка, живееща в България. В зависимост от ареала, който обитава, оцветяването и е от светлокафяво до черно. Мечката е всеядно животно, а когато започне да напада други бозайници, тя се превръща в стръвница.

Скалният орел. Най- едрата дневна хищна птица с размах на крилата 220 см. Обитава предимно планински и полупланински райони, като гнезди по непристъпни скали. На неговите размери също може да се полюбувате като наши гости.

Други представители на горската фауна са семейство Сърни. Малко известно за повечето хора е, че мъжкият се нарича сръндак и има рога, а женската – сърна и тя няма рога. В залата се намира още един представител на едрите бозайници- Дивата свиня. Характерно за нея е, че кучешките зъби силно нарастват и се показват навън. Дивата свиня е нощно всеядно животно.

Семейството Видри, което ще видите, са хищни бозайници, които обитават скалисти брегове на реки, блата и езера. Тези животни са отлични плувеци и ловуват жертвите си под водата.

При посещение, в зала Атракционна могат да се чуят записи от рев на мечка, виене на вълк и грухтене на дива свиня.

За контакти с нас и допълнителна информация

Back to top button