Зала 2

В Зала 2 се намират дарените над 9 000 пеперуди и други насекоми от сем.Щиркови през 2017. Интересно за ентомологичната колекция е,  че преди повече от 40 години проф. Тодор Щирков дарява на музея 48 кутии с препарирани пеперуди. След години синът му проф. Петър Щирков посещава музея и вижда колко добре е поддържана колекцията на баща му. Той решава да дари и останалите близо 180 кутии, за да обогати експозицията. Днес тази колекция е най-интересната експозиция в музея, която привлича любители на цветовете на пеперудите.

Back to top button