Съпътстващо събитие към фестивала на Нов Европейски Баухаус в Брюксел

На 11 и 12 Юни

Съпътстващо събитие към фестивала на Нов Европейски Баухаус в Брюксел ще се проведе в музея на 11 и 12 юни. Смесица от експертни дискусии, изложби и различни дейности ще бъдат представени на нашите посетители, също така ще популяризираме инициативата Нов Европейски Баухаус и свързаните с нея програми.

Заедно с нашите партньори от Национален парк и Биосферен парк Централен Балкан ще запознаем посетителите със значението на биоразнообразието и непокътнатата среда за устойчив и хармоничен живот. Нашите посетители ще получат възможността да разговарят с редица експерти, за да научат повече за инициативата Нов Европейски Баухаус и Европейски зелен пакт. След нашите експертни разговори приканваме посетителите да се включат и сами. Ако желаете, може да споделите вашето мнение за инициативата Нов Европейски Баухаус на нашата мисловна карта или да се включите в дискусии с нашите експерти.

В неделя ще имате възможността да се докоснете до местните традиции, както и да отпразнувате принципите на инициативата Нов Европейски Баухаус.

New European Bauhaus Festival Cherni Osam

The New European Bauhaus Festival Cherni Osam will host a Fair and a Fest. With a mixture of expert discussions, exhibitions and activities for our visitors, we will promote the New European Bauhaus initiative and related programs. 

Together with our neighbors from the Central Balkan National Park and Biosphere Reserve we will introduce our visitors to the importance of biodiversity and an intact environment for sustainable and harmonic living. Our visitors will get the chance to talk to a number of experts to learn more about the New European Bauhaus initiative and the European Green Deal. After our expert talks we invite our visitors to get involved themselves. You might want to share your opinion about the New European Bauhaus initiative on our mind map or get involved in discussions with our experts.

On Sunday you will get the chance to celebrate Bulgarian cultural heritage with local musicians and artists as well as celebrate the principles of the New European Bauhaus initiative.

 

Нашите партньори:

 

 

Свързани статии

Back to top button