Образователни програми

Музеите отдавна не са само сграда, в която се разглеждат експонати.

Музейното образование набира все по-голяма популярност като средство за подпомагане на училищното образование и за надграждане знанията на широк кръг от публики по конкретни теми.

Музеят днес е много повече от сбирка – той е културно-образователна среда, в която можем да трупаме знания в извънкласна среда, докато се забавляваме.

Образователните програми в ПНМ „Черни Осъм“ се основават на популярната концепция учене чрез преживяване, като основен елемент е идеята за учене чрез правене, залагаща на усвояването на знания и умения, чрез личния опит (емоционален, познавателен, сетивен) и експериментирането в „защитена среда“.

В този раздел можете да се запознаете с образователните програми, които Музеят предлага. Те обхващат широк кръг от теми, свързани с природата и нейните обитатели и са насочени както към посетители, така и към училища и училищни групи.

Съчетайте посещението си в Музея с откривателството!
Очакваме ви, за да учим за всичко от буболечка до мечка, докато играем.

ОТ БУБОЛЕЧКА ДО МЕЧКА ЗА ПОСЕТИТЕЛИ
ОТ БУБОЛЕЧКА ДО МЕЧКА ЗА УЧИЛИЩА
ПРЕЗЕНТАЦИИ

Back to top button