За училища

Музеят предлага богат набор от обучителни модули, които включват игри и творчески задачи, съобразени с изучавания материал, както и образователни презентации, които надграждат знанията на ученици от различни възрасти.

Можете да съчетаете посещението на Музея в извънкласни занимания или като част от учебната програма с ползване на някой от образователните модули.

Заниманията са съобразени с възрастта на участниците. Водят се от музеен специалист или в екип с вас, преподавателите.

Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите нужди и идеи!

  • Какво е да си птица

    Какво е да си птица

    Птиците са наши спътници от векове. С някои сме се сприятелили и живеем заедно. Други обитават недостъпни места и рядко…

Back to top button