Образователни програми за деца (7г.-14г.)

Сезонни програми от месец май

Модулите и техните теми в този раздел са съобразени с изучавания материал на ученици от 1-ви до 7-ми клас. Подходящи са за деца от 7 до 14 години и включват както двигателни игри на открито или закрито, така и творчески и логически задачи.

МОДУЛ_ЖИВОТНИТЕ И ТЕХНИТЕ ГОЛЕМИ СЕМЕЙСТВА
Птиците са в клас, наречен Aves. Какво прави птицата птица? По какво  си приличат и се различават от другите животни? Тази дейност изследва характеристики, които са уникални за птиците, и ги сравнява с други познати животински групи. Участниците научават основите елементи на класификацията на животните, като изследват характеристиките на птиците, бозайниците и влечугите.
Форма на провеждане: в група
Минимален брой участници: 4
Времетраене: 2 часа
Възраст: 6 – 9г. / 10+
Тип дейности: логически игри в група / творчески задачи / викторина
Информация: Участниците се учат да идентифицират основните характеристики на птиците, бозайниците и влечугите. Ще затвърдят и обогатят знанията си за биологичното разнообразие и начините за определяне на даден вид.
Качества и умения, които се развиват: творчество, наблюдателност, концентрация, работа в група, себеизразяване, комуникативност, презентиране.

МОДУЛ_КАТО ЖИВОТНИТЕ
Дейността дава възможност да се надградят знанията на децата за разликите и приликите между гръбначните и безгръбначните животни, кои са те, каква е средата, която обитават.
Форма на провеждане: в група
Минимален брой участници: 2
Времетраене: 3 часа
Възраст: 7 – 14г.
Тип дейности: логически и спортни игри на открито и закрито / творчески задачи /
Информация: Дейностите, включени в модула дават възможност да се опреснят знанията за разликите между гръбначните и безгръбначните животни, между растенията и животните; за особеностите на местообитанията на животните, начините на придвижване.
Качества и умения, които се развиват: творчество, въображение, двигателни умения, находчивост, работа в екип, умения за себеизразяване, рефлексия, критичност.

МОДУЛ_МЕСТООБИТАНИЯ И ЖИЛИЩА
Модулът представя темата за видовете птици според техните местообитания и гнездата, които създават. Чрез познавателни, творчески и ролеви методи, децата по забавен начин се запознават с многообразието на птиците и интересни факти за техните жилища.
Форма на провеждане: в група / самостоятелно
Минимален брой участници: 2 / 1
Времетраене: в зависимост от броя участници може да продължи от 1 до 3 часа
Възраст: 8 – 14г.
Тип дейности: изследователски игри на открито или закрито / творчески задачи / викторина
Качества и умения, които се развиват: творчество, въображение, находчивост, работа в екип, умения за себеизразяване.

МОДУЛ_НИЕ ПТИЦИТЕ
Модулът дава възможност да се повишат знанията за устройството на тялото на птиците, приспособленията, необходими им за летене, както и възможностите за използване на движението на въздуха.
Форма на провеждане: в група
Минимален брой участници: 4
Времетраене: около 3 часа
Възраст:  10 – 14г.
Тип дейности:  екипни, спортни игри / творчески задачи / викторина
Качества и умения, които се развиват: класификация на животните по определени признаци и групиране; запознаване с основните елементи от устройството на птицата; любознателност, комуникативни умения; каузалност; креативност и работа в група; сътрудничество; концентрация

МОДУЛ_РОДОСЛОВНО ДЪРВО НА ЖИВОТНИТЕ
Модулът има за цел да запознае децата с класификацията на животните по достъпен начин. Дейностите в него са тематично свързани с модула за местообитанията на животните.
Форма на провеждане: самостоятелно / в група
Минимален брой участници: 1
Времетраене: 2 часа
Възраст:  6 – 7г. / 10+
Тип дейности:  създаване на родословно дърво на животните / творчески и логически игри
Качества и умения, които се развиват: класификация на животните по определени признаци и групиране; любознателност, комуникативни умения; каузалност; креативност и работа в група; сътрудничество; концентрация.

МОДУЛ_СВЕТЪТ ПРЕЗ НАШИТЕ ОЧИ
Дейността дава възможност децата да повишат знанията си за околната среда, взаимоотношенията между хората и хората и околната среда, ориентиране и изработване на карта. Участниците ще повишат и надградят знанията си за видовете животни, за взаимоотношенията между видовете и индивидите, за защитените видове животни, начините за наблюдение и изследване на отделните групи.
Форма на провеждане: в група
Минимален брой участници: 4
Времетраене: 3 часа
Възраст:  9 – 14г.
Тип дейности:  спортни и логически игри в група, създаване на карта / творчески задачи / изследователски игри
Качества и умения, които се развиват: познаване на защитените видове и територии; любознателност, комуникативни умения; каузалност; креативност и работа в група; сътрудничество; концентрация.

МОДУЛ_ТЕЛАТА НА ПИЛЦИТЕ
Дейността представлява проектиране на птица от предварително подготвен набор от крила, крака и клюнове, които я правят подходяща за определено местообитание. Децата научават, че телата на птиците са пригодени да живеят в различни местообитания, които осигуряват техния източник на храна.
Форма на провеждане: самостоятелно / в група
Минимален брой участници: 1
Времетраене: 2 часа
Възраст:  6 – 7г./ 10+
Тип дейности:  творчески задачи в група или поотделно / изследователски игри /
Качества и умения, които се развиват: познаване на защитените видове и територии; любознателност, комуникативни и презентационни умения; каузалност; креативност и работа в група; сътрудничество; концентрация.

За допълнителна информация, резервация и записване, моля свържете се с нас.

Back to top button