Обществено обсъждане

Природонаучният музей в с. Черни Осъм подготвя кандидатстване по мярка 7.5. от Програма за развитие на селските райони. Проектопредложението е насочено към повишаване нивото на предлаганите образователни и информационни услуги, като се създадат условия за пълноценни и качествени преживявания за посетителите в музея и Националния парк.

Предвижда се изграждане на временна посетителска инфраструктура и нови образователно-информационни материали. Ще се кандидатства за изграждането на укрития за наблюдения на дивата природа; изграждане на атракцион със свободен достъп в двора на музея; закупуване на техническо оборудване; подготовка на аудио и видео записи; текстове и схеми; информационни и указателни табели. Цялостната идея допринася за по-доброто представяне на местното природно и културно наследство.

Вашите въпроси и предложения очакваме на имейл:  museum@nsmus.com

Свързани статии

Back to top button