Проект към Министерството на Културата – Природното наследство на България

Природното наследство на България – Иновативни подходи при представяне на природни образци

Проектът е одобрен от Министерството на Културата и включва в себе си 4-ри основни цели:

  • Диорамно представяне на природни местообитания с научна достоверност;
  • Дигитално представяне на природното богатство, развитие на онлайн съдържането на сайта на Природонаучен музей – с. Черни Осъм;
  • Иновативно представяне на посетителското изживяване в Природонаучен музей – с. Черни Осъм
  • Разширяване на образователната дейност на музея с актуални природозащитни теми;

Предвидените дейности са насочени към широк диапазон от публики – семейства с деца, групи от ученици. Както традиционните посетители на музея, така и посетители, търсещи съвременно изживяване в музея. Фокус на дейностите е поставен към привличане на младежка публика, ученици от гимназиален курс и осигуряване на пълноценно преживяване на хора с намалено зрение.

Back to top button