Проект Публики 22′ към Национален фонд „Култура“

Проектът към програма „Публики ’22 на Национален фонд „Култура“ е насочен към изследване и разширяване връзката на културните институции, в случая музеите и потенциалната им аудитория. Приоритет на изследванията в проекта е изграждането на дългосрочна и ефективна система за установяване и поддържане на връзката с различните вътрешни и външни публики, чрез провеждане и анализ на маркетингови проучвания.

Проектът е с фокус на реализация към различните онлайн мрежи/медии на музея, както и офлайн – на място в музея и в партньорски културни институции, разположени в района.

  • Основната дейност е събиране на данни чрез анкети и последващ анализ.
  • Анкети за популярността, осведомеността, достъпът, експозицията, начина на експониране, предаганите образователни програми и материали, организираните събития, предоставяните стоки и сувенири, както и интерактивно ползване на пространството около музея.
  • Получаване на актуална информация за предпочитанята на публиките за продукти за продажба в обектите и през провеждането на работната среща – изложение.
  • Получаване на актуална информация за предпочитаните и търсени активности на посетителите в музея и прилежащото на музея дворно пространство.
  • Важна за целите на проекта дейност е работната среща – изложение.
  • При анализа след провеждането на срещата, ще бъде установено върху какви типове продукти, сувенири и изделия трябва да акцентираме в бъдещата си работа. На база тях ще се създаде пилотен продукт, който ще се внедри своевременно в работата на музея
Back to top button