Проект програма за участие на ЮНЕСКО

Образователни и културни аспекти при представянето на природното наследство – обекти на ЮНЕСКО - в център „Биосфера“ на Природонаучен музей с. Черни Осъм.

Проектът е одобрен от комисията на ЮНЕСКО за образователни и културни аспекти при представянето на природното наследство – обекти на ЮНЕСКО – в център „Биосфера“ на Природонаучен музей с. Черни Осъм и включва:

  • Мотото на проекта носи името на част от нашето лого – „ Природата учи“
  • Целта на проекта е да се разработи методическа структура на музейна образователна програма. Същевременно да приложим образователен модул, използващ иновативни механизми за представяне на природното наследство – чрез интерактивна комуникация насочена към младежка публика. Целевата група са младежи между12-18 години.
  • Създаване на международна работна група за разработване на модел на образователна програма, с иновативни подходи, представящи обекти на природното наследство на UNESCO – Биосферни резервати в Европа, Биосферен резерват ’’Централен Балкан’’ и сериен обект „Стари и първични букови гори в Карпатите и други региони на Европа“. Използване на местния потенциал в културата и образованието с насоченост към младежите и децата.
  • Сред дейностите са предвидени двудневно събитие – практическа работа с таргет групите във вид на лекции, специализирани игри и преживявания в залите и дворното пространство на музея и семинар с работна среща за обобщаване на изработените продукти и експериментално прилагане на част от предложенията.
Back to top button