Проекти

  • Обществено обсъждане

    Природонаучният музей в с. Черни Осъм подготвя кандидатстване по мярка 7.5. от Програма за развитие на селските райони. Проектопредложението е…

Back to top button