Профил на купувача

 • 2018.05.04

  Възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти, с предмет: Извършване на ремонтни дейности по пешеходната алея и покрива в…

 • 2017.10.24

  Открита процедура по ЗОП с предмет на поръчката: Извършване на ремонтни дейности по тавана в атракционна зала и изграждане на инвалидна…

 • 2017.07.26

  Възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти, с предмет: Изработка, доставка и монтаж на диорамни витрини и визуални пана…

 • 2016.10.31

  Възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти, с предмет: Полагане на хидроизолация на бетонна плоча на „ПНМ – с.…

 • 2016.08.02

  Възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти, с предмет: Изработка, доставка и монтаж на диорамни витрини и информационни табла…

 • 2016.06.14

  Открита процедура по ЗОП с предмет на поръчката: Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на агрегат за резервно електрозахранване за нуждите на…

Back to top button