Доц. д-р Райна Начева проведе обучение за дигитализация и дълготрайно съхранение на растителни образци в Природонаучния музей

На 5 април 2023 г., в Природонаучния музей в Черни Осъм се проведе обучение, с лектор доц. д-р Райна Начева от Институт по биоразнообразие и екосистемни
изследвания, БАН. Темата на обучението беше дълготрайното съхранение на растителни образци, тяхната дигитализация и представяне на колекциите.

Това е второто обучение на екипа на Природонаучния музей, включено в проект „Сезони“, финансиран от Национален фонд „Култура“ България. Програмата за лекциите е разработена от доц. Райна Начева и доц. Николай Симов в рамките на европейския проект „Разпределена система от научни колекции – България (DiSSCo-BG)“.

Българският консорциум (DiSSCo-BG), който включва Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българската академия на науките (ИБЕИ-БАН) и Националния природонаучен музей при Българската академия на науките (НПМ-БАН), също е част от този проект.

След лекцията на доц. д-р Райна Начева, екипът на музея имаше възможността да задава въпроси и да участва в открит диалог с лектора. Бяха обсъдени различни теми, свързани с дълготрайното съхранение на растителни образци и дигитализацията на колекциите растения. Лекторът отговори на въпросите на участниците и допълни информацията в лекцията си. Отворената дискусия допринесе за по-добро разбиране на темата и за утвърждаване на знанията на екипа на музея.

Доц. д-р Райна Начева ни предостави и своята презентация за дигитализация на колекции растения и дълготрайно съхранение на растителни образци, която може да разгледате CHerni-Osam2023

 

Свързани статии

Back to top button