Природонаучният музей спечели едногодишно членство в Мрежата на Европейските музейни организации

Мрежата на европейските музейни организации (NEMO) избра Природонаучен музей – с.Черни Осъм за един от петте европейски музеи, които да получат безплатно членство в организацията за 2023 г.

NEMO е независима мрежа от национални музейни организации, представляващи повече от 30 000 музея в 40 държави в Европа.  Историята и започва през 1992 г. и включва музейни мрежи и отделни музеи от държавите членки на Съвета на Европа. Мрежата гарантира, че музеите са неразделна част от европейския живот и стоят във фокуса на обществото. NEMO популяризира работата и стойността на музейната общност сред политиците и предоставя на музеите обучение, информация, работа в мрежа и възможности за сътрудничество.

С какво ги впечатлихме:

В Природонаучен музей – с. Черни Осъм работи силно мотивиран екип, търсещ възможности за подобряване и развитие на музея. В момента музеят работи по 5 проекта за обновяване на експозициите и въвеждането на иновативни и динамични подходи при представянето на експонатите с помощта на съвременни технологии. Местоположението на музея по естествен начин го свързва с природата и планината и два важни обекта на ЮНЕСКО –  „Биосферен парк Централен Балкан“ и „Старите и първични букови гори в Карпатите и други региони на Европа“. Музеят работи с доброволци по програма на Германската комисия на ЮНЕСКО и изпълнява образователен проект към Българската комисия на ЮНЕСКО. Музейният календар, включва почти ежеседмични чествания, изложби, лекции, работа на открито, които печелят хиляди привърженици за опазването на природата и разумното използване на ресурсите. В съответствие със съвременните условия и предизвикателства, музеят прави посещенията привлекателни и достъпни за хората, а преживяванията – вълнуващи.

Сътрудничеството с мрежата NEMO е възможност за придобиване на по-обширни познания и работа с широк кръг музейни специалисти за споделяне и принос към развитието на музейното дело в Европа.

Свързани статии

Back to top button